UWAGA! Przeprowadzamy szkolenia BHP również dla pracowników z Ukrainy!

Firma PERSONAL świadczy kompleksowe usługi z zakresu szkoleń i obsługi BHP. Na zlecenie Klienta:

 • Przeprowadzamy wstępne i okresowe szkolenia BHP,
 • Tworzymy kompletną dokumentację BHP,
 • Sporządzamy ocenę ryzyka zawodowego,
 • Pomagamy podczas postępowania powypadkowego,
 • Tworzymy niezbędne instrukcje BHP (stanowiskowe i ogólne),
 • Prowadzimy rejestr BHP (prawo pracy nakłada obowiązek ich prowadzenia).

PERSONAL jako organizator szkolenia zapewnia:

 • Programy poszczególnych rodzajów szkolenia opracowane dla określonych grup stanowisk,
 • Wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia,
 • Odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia działalności szkoleniowej,
 • Wyposażenie dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programów szkolenia,
 • Właściwy przebieg szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń,
 • Tematyka oferowanych przez nas szkoleń wynika z obowiązujących przepisów i ma dla pracowników charakter obligatoryjny.

Każde szkolenie kończy się egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Współpracujemy na podstawie długoterminowych umów lub zleceń jednorazowych.

Ceny usług ustalane są indywidualnie i podlegają negocjacji w zależności od liczebności grupy. Zapytania dotyczące oferty prosimy kierować na adres mailowy j.sidorkiewicz@personaljawor.eu

Zapraszamy do współpracy

Zespół Personal

Kontakt

Wybierz dogodny sposób kontaktu z nami lub odwiedź nasze biuro!

Telefon

+48 721 752 142

Adres

ul. Zamkowa 5c, 59-400 Jawor

E-Mail

biuro@personaljawor.eu